Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla - pokazy technologiczne w Nadl. Gidle

28 czerwca odbyły się pokazy i szkolenia technologiczne z zakresu hodowli na terenie Nadl. Gidle.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Krakowie, Łodzi oraz Wrocławiu, a także przedstawiciele z Nadleśnictw i Zakładów ww. Dyrekcji.

Podczas spotkania zrealozwano następujące puntky:

  1. Multimedialna prezentacja technologii z zakresu porządkowania zrębów, przygotowania gleby, siewów oraz pielęgnacji upraw w oparciu o maszyny OTL Jarocin.
  2. Zaprezentowano metodologię powstawania kosztów w różnych ujęciach dla każdej z technologii porządkowania zrębów, przygotowania gleby, siewu oraz pielęgnacji upraw.
  3. Pokaz maszyn w pracy: Zgrabiarka ZPI, Rozdrabniacz RS-20, Pług LPz85 z biernym i aktywnym mechanizmem wywyższania dna bruzdy, Pług LPz z siewnikiem SZU, Pługofrezarka PL, Wał trójzębny WT, Wał uprawowy WUP, Sadzarka GNKp, Brona talerzowa „Nizińskiego”:

- jak agregować maszyny z ciągnikami,

- podstawowe parametry i zastosowanie maszyn,

- jak dokonać podstawowych regulacji maszyn.