Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo - pokazy technologiczne w Nadl. Świebodzin

7 lipca odbyły się pokazy i szkolenia technologiczne z zakresu łowiectwa na terenie Nadl. Świebodzin.

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie organizuje w 2017 roku cykl pokazów w ramach pokazów i szkoleń technologicznych dla przedstawicieli jednostek LP. Szkolenia są skierowanie do leśniczych i specjalistów oraz przedstawicieli RDLP, którzy zajmują w nadleśnictwach poszczególnymi działami gospodarki leśnej.

W szkoleniu udział wzięli:

  • przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Pile, Poznaniu, Zielonej Górze,
  • przedstawiciele Nadleśnictw, które posiadają na swoich terenach OHZ z Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinku, Szczecinie, Pile, Poznaniu, Zielonej Górze.
Podczas spotkania zrealizowana następujące punkty:
  1. Prezentacja technologii i omówienie 2 rodzajów siewnika ASK do kukurydzy (na pługu 5-talerzowym oraz na bronie talerzowej) i 2 przyczepki do łowiectwa (prototypowa przyczepa do przewozu półtusz oraz przyczepa z prototypową wciągarką z sankami do zrywki zwierzyny).
  2. Przeprowadzono dyskusję i omówiono kierunki rozwoju dla ww. maszyn i urządzeń.
  3. Przeprowadzono pokaz pracy 2 siewników ASK do kukurydzy na pasach zaporowych.