Lista aktualności Lista aktualności

Metoda Sobańskiego - film instruktażowy

„Metoda Sobańskiego”, stwarza dodatkowe możliwości w zakresie kształtowania zróżnicowanych biologicznie upraw leśnych. Poza hodowlanym, dodatkowym jej efektem jest rozproszenie i zmniejszenie szkód od zwierzyny oraz zwiększenie bazy żerowej...

 

Metoda Sobańskiego – czym jest i co wnosi do gospodarki leśnej?

- To półnaturalny sposób odnowienia lasu wykorzystujący siew. Swoje podwaliny czerpie z przyrody – zoochoria.

- Wykorzystuje elementy, które są powszechnie znane i stosowane jako samodzielne działania w lesie lub na szkółce.

- Pozwala wykorzystać lokalną bazę nasienną.

- Umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych siedliska, wskazuje lokalizację żyznych mikrosiedlisk.

- Pozwala na stworzenie wielogatunkowego drzewostanu, charakteryzującego się zwiększoną różnorodnością biologiczną.

- Wzbogaca siedliska poprzez wysiew gatunków fitomelioracyjnych.

- Umożliwia diametralne obniżenie kosztów wprowadzenia sadzonek w stosunku do tradycyjnych metod.

- Umożliwia zwiększenie ilości zielonej masy, przez co zwiększa i urozmaica bazę żerową zwierzyny.

- Stanowi biologiczną metodę ochrony lasu.

- Doskonale wpisuje się w LGW - sposób na zwiększenie asymilacji węgla.

 

Film wyprodukowany przez: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.