Maszyny szkółkarskie

Zmniejsz zużycie chemii uzyskując jednocześnie równomierne pokrycie sadzonek.

Porządkowanie zrębów

Urządzenie napędzane i zawieszane jest na ciągnikach rolniczych. Proste zasady regulacji urządzenia sprowadzają się do ewentualnych zmian położenia korpusu urządzenia względem kozła zawieszenia oraz osłony względem korpusu przy użyciu siłowników hydraulicznych. Wstępne ustawienia głębokości pracy zmienia się poprzez przestawienie wysokości płóz podporowych.

Przygotowanie gleby

Sadzarka leśna GNKp zostałą stworzona do wykonywania nasadzeń głównie na terenach porolnych, jednakże jej konstrukcja przeszła następnie modyfikacje, które umożliwiają sadzenie również na powierzchniach pozrębowych o niedużym zapniaczeniu.

Ochrona lasu

Leśny zestaw ratowniczo-gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia małych pożarów grupy A i B za pomocą zwartego lub rozpylonego strumienia wody oraz strumienia piany gaśniczej ciężkiej, podawanych pod wysokim ciśnieniem 40 bar.

Pielęgnacja upraw

Wał pielęgnacyjny „KROKOWSKIEGO” jest przeznaczony głównie do pielęgnacji upraw od 1 do 5 lat, na powierzchniach pozrębowych oraz gruntach porolnych. Zasadniczym jego zadaniem jest wyrywanie i niszczenie chwastów wraz z całym systemem korzeniowym na międzyrzędach, szczególnie o pokrywie glebowej zachwaszczonej trawą, czernicą, trzcinnikiem, orlicą, wierzchliną kostrzewą oraz spulchnianie gleby i wyrównanie orki.

Pozyskanie, zrywka, wywóz

Pierwszy polski forwarder F6 o ładowności 8 ton produkowany przez OTL Jarocin jest wąską i zwrotną maszyną trzebieżową przeznaczoną do szybkiej i wydajnej zrywki drewna.

Przygotowanie i konserwacja dróg

Rozdrabniacz RBR do przeznaczony jest do wykaszania rowów i poboczy. Rozdrabniacz do rowów i poboczy ma wał roboczy zawieszony na wysięgniku sterowanym hydraulicznie i pozwala na pracę w odległości do 4 m od osi ciągnika tak na skarpie położonej przy drodze, jak i na skarpie leżącej od strony lasu.

Wyposażenie hakowe

Nadwozie kłonicowe do podwozia hakowego PH, przeznaczone jest do przewozu drewna krótkiego 1,1 – 2,1 m z miejsca pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia na odpowiednio przygotowanych platformach kłonicowych do dróg leśnych w celu dalszego transportu

Wyposażenie parkingowe

Metalowy stojak na rowery o wymiarach 0,7x0,7 m

Kontenery 'Czysty Las'

Prowadzony od kilku lat w Lasach Państwowych program „Czysty las” ma na celu głównie niedopuszczenie do zaśmiecenia terenów leśnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Szereg miejsc postojowych i parkingów leśnych powstał w sposób naturalny w wyniku wielokrotnego zatrzymywania się użytkowników pojazdów. Zasadniczo spełniają one rolę miejsca chwilowego odpoczynku, przerwy w podróży, spożycia posiłku itp. Aby zachować czystość w tych miejscach najczęściej wystarcza zlokalizować odpowiednie pojemniki na odpady, dopilnować systematycznego opróżniania oraz zamontować tablice informacyjne. Podobnie w otoczeniu osad leśnych występuje konieczność systematycznego porządkowania terenu.