Maszyny szkółkarskie

SIEWNIK SPG (siewnik punktowy do wysiewu w grunt, uniwersalny). Zbudowany na bazie istniejących rozwiązań siewników punktowych dla rolnictwa i warzywnictwa oraz siewników punktowych SPS produkowanych przez OTL Jarocin

Porządkowanie zrębów

Urządzenie UZK przeznaczone jest do zrywki (zwożenia) karp po wywrotach na powierzchniach leśnych, klęskowych.

Przygotowanie gleby

Sadzarka leśna GNKp zostałą stworzona do wykonywania nasadzeń głównie na terenach porolnych, jednakże jej konstrukcja przeszła następnie modyfikacje, które umożliwiają sadzenie również na powierzchniach pozrębowych o niedużym zapniaczeniu.

Ochrona lasu

Leśny zestaw ratowniczo-gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia małych pożarów grupy A i B za pomocą zwartego lub rozpylonego strumienia wody oraz strumienia piany gaśniczej ciężkiej, podawanych pod wysokim ciśnieniem 40 bar.

Pielęgnacja upraw

Już w ofercie dostępna jest nowa wersja wału do pielęgnacji

Pozyskanie, zrywka, wywóz

Żuraw leśny OTL 68T przeznaczony jest do prac technologicznych na terenach leśnych przy załadunku i rozładunku drewna na pojazdy zrywkowe lub transportowe.

Przygotowanie i konserwacja dróg

1-lemieszowa równiarka pchana do ciągnika.

Wyposażenie hakowe

Nadwozie kłonicowe do podwozia hakowego PH, przeznaczone jest do przewozu drewna krótkiego 1,1 – 2,1 m z miejsca pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia na odpowiednio przygotowanych platformach kłonicowych do dróg leśnych w celu dalszego transportu

Wyposażenie parkingowe

Metalowy stojak na rowery o wymiarach 0,7x0,7 m

Kontenery 'Czysty Las'

Prowadzony od kilku lat w Lasach Państwowych program „Czysty las” ma na celu głównie niedopuszczenie do zaśmiecenia terenów leśnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Szereg miejsc postojowych i parkingów leśnych powstał w sposób naturalny w wyniku wielokrotnego zatrzymywania się użytkowników pojazdów. Zasadniczo spełniają one rolę miejsca chwilowego odpoczynku, przerwy w podróży, spożycia posiłku itp. Aby zachować czystość w tych miejscach najczęściej wystarcza zlokalizować odpowiednie pojemniki na odpady, dopilnować systematycznego opróżniania oraz zamontować tablice informacyjne. Podobnie w otoczeniu osad leśnych występuje konieczność systematycznego porządkowania terenu.