Lista aktualności Lista aktualności

Dealer

Z powodu sankcji gospodarczych nałożonych na Białoruś współpraca z firmą Innovatech została zawieszona do odwołania.

русский дилером

Logo firmy Innovatech - dealera OTL Jarocin

 

Адрес:
ул. Казинца, 86/2-208, 220108, Минск, Беларусь
Контакт: т/ф +375 17 212 41 63, +375 17 212 11 58
УНП 191193029

Е-маil: info@innovatech.by

http://www.innovatech.by/