Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko Pracownika ds. księgowości

OTL Jarocin ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości

1. Zakres podstawowych zadań pracownika ds. księgowości:

 • Czynności kasowe.
 • Ewidencja i obieg faktur.
 • Rozliczanie WNT.
 • Rozliczanie zakupów materiałów i towarów.
 • Naliczanie amortyzacji.
 • Prowadzenie rejestru JPK.
 • Rozliczanie inwentaryzacj

2. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)

 • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane: ekonomiczne, rachunkowe, finansowe)
 • udokumentowany staż pracy minimum 3 lata na stanowisku zajmującym się księgowością
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość pakietów informatycznych: MS Office (Word, Excel),
 • znajomość przepisów podatku od towarów i usług

3. Wymagania dodatkowe (preferowane)

 • odbyte szkolenia w zakresie księgowości (udokumentowane),

4. Termin i miejsce składania dokumentów.

 • Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji należy składać w sekretariacie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Techniki Leśnej ul. Przemysłowa 2D 63-200 Jarocin w terminie do 27.08.2021 r.
 • Dokumenty należy opatrzeć klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacji.

5. Dodatkowe informacje.

 • Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 września  2021 r. na pełen etat, na umowę o pracę na czas zastępstwa.
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Ośrodek informuje, że złożone dokumenty aplikacyjne kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy można będzie odebrać osobiście w OTL Jarocin biurze nr 16. OTL nie odsyła złożonych dokumentów. W terminie 30 dni od daty zakończenia rekrutacji dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone.
 • Dyrektor Zakładu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania przyczyn.


Szerszej informacji nt. warunków i zakresu  zatrudnienia można uzyskać pod nr telefonu (62) 749 80 49