Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko: Spawacz-ślusarz

Niezbędne wymagania:

  1. Aktualne uprawnienia spawalnicze zgodne z normą PN-EN ISO 9606-1:2017-10 (minimum: Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza EN ISO 9606-1 135-D P BW FM1 S (grubość materiału >=3) PF ml) ,
  2. Umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji spawalniczej,
  3. Doświadczenie na stanowisku spawacza minimum 2 lata.
  4. pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność .

Termin i miejsce składania dokumentów.

  1. Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji należy składać w sekretariacie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Techniki Leśnej ul. Przemysłowa 2D 63-200 Jarocin w terminie do 29.12.2022 r.
  2. Dokumenty należy opatrzeć klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacji.

Szerszej informacji nt. warunków i zakresu  zatrudnienia można uzyskać pod nr telefonu (62) 749 80 49 i na stronie internetowej www.otljarocin.lasy.gov.pl