Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży - Wypalarka SZAFIR

Ośrodek Techniki Leśnej z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 2D zawiadamia, że zgodnie z protokołem nr 13/2022 znak spr. DK.2110.13.2022 z dnia 15.11.2022 komisja ds. sprzedaży środków trwałych i przetargów posiada do sprzedaży niżej wymieniony środek trwały, który został skierowany do oceny przez rzeczoznawcę i została określona jego wartość.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 roku w spr. zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu; § 28 p-kt 1 sprzedawca może sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu.

Zainteresowani nabyciem mogą oglądać środek przeznaczony do sprzedaży w dniach 16.11.2022 roku do dnia 30.11.2022 roku w godzinach od 10 – 12 w siedzibie sprzedającego.

Osoba do kontaktu: Pan Paweł Witczak 600 908 983, pawel.witczak@otljarocin.lasy.gov.pl

Demontaż zakupionej wypalarki po stronie kupującego.

Odbiór nastąpi nie wcześniej niż 12.12.2022 roku (do uzgodnienia ze sprzedającym).  

 

Przedmiot ogłoszenia:

Wypalarka SZAFIR BL-2500 nr ewid. 484/2625 (bez palnika plazmowego i agregatu Hypertherm 130) za kwotę nie niższą niż 6 500 zł netto + obowiązujący podatek VAT

Parametry:

Długość cięcia: 4000 mm

Szerokość cięcia: 2500 mm

Długość toru jezdnego: 6000 mm

Napęd: dwustronny

Prędkość przejazdowa 0 – 10 000 mm / min

Szerokość urządzenia: 4450 mm

Wysokość urządzenia: 1750 mm

Grubość cięcia – palnik tlenowy: do 100 mm

Sterowanie: CNC ECS 859

Urządzenie bez palnika i agregatu plazmowego.

 

Zainteresowani zakupem wymienionego środka trwałego mogą składać oferty do Dyrektora Zakładu w terminie do 30 listopada 2022 roku do godziny 10:00.