Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2021

Jarocin, 10.08.2021r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu na:

Dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2021 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132596/01

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: Brutto – 664.200,00 zł. 

DYREKTOR ZAKŁADU

/podpis/      

Marek Bambrowicz