Oferty złożone w postępowaniu Oferty złożone w postępowaniu

Dostawa blach gorącowalcowanych w gatunku 18G2A na 2022 rok

 

 

 

Jarocin, 03.12.2021r.

Oferty złożone w postępowaniu Dostawę blach gorącowalcowanych w gatunku 18G2A na 2022 rok. Sprawa ZA.270.1.3.2021

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Całość brutto – 224.721,00 zł.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofercie

1

„BOWIM” S. A.

Ul. Niwecka 1E

41-200 Sosnowiec

253.799,68 zł

14 dni od dnia podpisania umowy.

12 miesięcy

Zgodne z SWZ

 

DYREKTOR ZAKŁADU

 

 

   Marek Bambrowicz