Oferty złożone w postępowaniu Oferty złożone w postępowaniu

Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2021

Jarocin, 10.08.2021r.
Oferty złożone w postępowaniu na Dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych.
Sprawa ZA.270.1.2.2021
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Całość brutto – 664.200,00 zł.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nazwa firmy; AGROMA Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Aleje 11 listopada 156;

Cena brutto oferty;  736.770,00 zł. ,  

Termin wykonania;    Do dnia 28.02.2022 od dnia podpisania umowy.,  

Okres gwarancji; 60 miesięcy z limitem 3000 Mtg, 

Warunki płatności zawarte w ofercie;  Zgodne z SIWZ
 
DYREKTOR ZAKŁADU
/podpis/
Marek Bambrowicz