Oferty złożone w postępowaniu Oferty złożone w postępowaniu

Dostawa noży z węglikami spiekanymi w 2022 roku

 

Jarocin, 16.05.2022r.

Oferty złożone w postępowaniu Dostawa noży z węglikami spiekanymi w 2022r.

Sprawa ZA.270.1.1.2022

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Całość brutto – 227.550,00 zł.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto oferty

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofercie

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMET”

Ul. Gen. Taczanowskiego 16

62-610 Sompolno

207.624,00 zł

12 miesięcy

Zgodne z SWZ

2

GlobMAL

M. Studziżba Spółka Komandytowa

Ul. Sienkiewicza 5

43-100 Tychy

222.033,45 zł

12 miesięcy

Zgodne z SWZ

 

 

 

p. o. DYREKTORA ZAKŁADU

 

 

   Marek Bambrowicz