Oferty złożone w postępowaniu Oferty złożone w postępowaniu

Dostawa profili na 2022 rok

 

 

 

Jarocin, 23.12.2021r.

Oferty złożone w postępowaniu Dostawa profili na 2022 rok. Sprawa ZA.270.1.5.2021

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Całość brutto – 172.200,00 zł.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofercie

1

LEBAL S. A.

Ul Michałowo 27

63-314 Poznań

169.096,73 zł

14 dni od dnia podpisania umowy.

1 miesiąc

Zgodne z SWZ

 

DYREKTOR ZAKŁADU

 

 

   Marek Bambrowicz