Ogłoszenie o wyborze ofert Ogłoszenie o wyborze ofert

Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty na Dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2021 Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „podstawowym bez negocjacji” na „Dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych” sprawa ZA.270.1.2.2021 ofertę złożył jeden wykonawca: PHSR „AGROMA” Sp. z o.o., Aleje 11- go Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. na cenę brutto 736.770,00 zł.. Termin wykonania do 28.02.2022r. Okres gwarancji 60 miesięcy z limitem 3000 Mtg na podstawie warunków gwarancji od dnia przekazania przedmiotu dostawy w siedzibie Nadleśnictwa Bierzwnik. Termin płatności 21 dni od dnia odebrania towaru, zgodnie w wystawioną fakturą VAT. Zamawiający wybiera ofertę złożoną przez Wykonawcę: PHSR „AGROMA” Sp. Z o.o. Aleje 11- go Listopada 156 66-400 Gorzów Wlkp. Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia kryteria określone w SWZ i w ocenie uzyskała 100 pkt. Zamawiający zawiadamia, że Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w dniu 06.09.2021r. p. o DYREKTORA ZAKŁADU / podpis/ Marek Bambrowicz Jarocin, 01.09.2021r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na Dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.2.2021

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „podstawowym bez negocjacji” na „Dostawę ciągnika rolniczego
z ładowaczem czołowym przystosowanego do wykonywania prac leśnych”
sprawa ZA.270.1.2.2021 ofertę złożył jeden wykonawca:
PHSR „AGROMA” Sp. z o.o., Aleje 11- go Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. na cenę brutto 736.770,00 zł..
Termin wykonania do 28.02.2022r.
Okres gwarancji 60 miesięcy z limitem 3000 Mtg na podstawie warunków gwarancji od dnia przekazania przedmiotu dostawy w siedzibie Nadleśnictwa Bierzwnik.
Termin płatności 21 dni od dnia odebrania towaru, zgodnie w wystawioną fakturą VAT.
Zamawiający wybiera ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PHSR „AGROMA” Sp. Z o.o.
Aleje 11- go Listopada 156
66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia kryteria określone w SWZ i w ocenie uzyskała 100 pkt.
Zamawiający zawiadamia, że Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana
 w dniu 06.09.2021r.

p. o DYREKTORA ZAKŁADU
/ podpis/
Marek Bambrowicz

Jarocin, 01.09.2021r.