Pielęgnacja upraw Pielęgnacja upraw

Mazacz herbicydowy OPUA

Urządzenie przeznaczone do chemicznego zwalczania chwastów.

Pobierz kartę katalogową.

Urządzenie OPUA (ciągnikowe, zawieszane, do pielęgnacji upraw leśnych) przeznaczone jest do bezciśnieniowego aplikowania środków chemicznych na zasadzie naniesienia poprzez kontakt (mazanie) na powierzchni upraw leśnych, powierzchniach pozrębowych lub poboczach dróg leśnych.
Przygotowany preparat – w czasie przejazdu roboczego – podawany jest za pomocą pomp perystaltycznych do elementów roboczych, a stopniem ich wysycenia steruje układ elektroniczny z zamontowanymi czujnikami.
Elementy robocze zamontowane są na belkach rozsuwanych elektrycznie - przednia para lub ręcznie - tylna para. Rozsuwanie przedniej pary ramion odbywa się siłownikami elektrycznymi sterowanymi z kabiny operatora ciągnika. W kabinie umieszczany jest przenośny pulpit sterowania elektrycznego. Urządzenie zasilane jest z instalacji elektrycznej ciągnika rolniczego poprzez przewód, a pulpit sterowania połączony jest z urządzeniem przewodem sterowania.

Parametry techniczne
Pojemność zbiornika czystej wody (głównego): 60dm3
Pojemność zbiornika czystej wody do mycia rąk: ok. 6,5 dm3
Pojemność zbiornika z cieczą roboczą: ok. 6,5 dm3
Zasilanie: - instalacja elektryczna ciągnika V12 A10
Masa urządzenia: - bez płynu: 195kg, z płynem w zbiorniku - max.: 260kg
Gabaryty:

pozycja transportowa:

- długość 1195mm

- szerokość 2130mm

- wysokość (magazynowa) 1440mm

pozycja robocza:

- długość 1195 ÷ 1485mm

- szerokość 2130 ÷ 2640mm

- wysokość (prześwit 250 mm) 1560mm

Regulacja szerokości roboczej:

- siłowniki elektryczne (przednia para padów) od 0 mm do 600mm (na stronę)

- ręczna (tylna para padów) od 0mm do 250mm (na stronę)
Układ rozprowadzania środka chemicznego:

- elementy robocze (pad) 4 szt.

- szerokość 580mm

Zakres prędkości roboczych śr.  3 (0,5 ÷ 5) km/h
Prędkość transportowa do 15km/h
Ilość osób obsługi: 1 osoba (operator ciągnika)
Klasa ciągnika współpracującego kN min. 0,6