Porządkowanie zrębów Porządkowanie zrębów

ROZDRABNIACZ BIJAKOWY RB

Rozdrabniacz bijakowy RB zasadniczo przeznaczony jest do rozdrabniania odpadów pozrębowych bezpośrednio na powierzchni, jednakże w indywidualnych przypadkach znajduje bardzo szerokie zastosowanie m. in. do:

-usuwania podszczytów,

-odkrzewiania całkowitego wegetacji leśnych (np. przepadłych upraw),

-pielęgnowania plantacji,

-czyszczenia terenu pod liniami energetycznymi,

-likwidowania porostu na gruntach porolnych,

-czyszczenia z roślinności i chwastów poboczy dróg, rowów, duktów leśnych itp.,

-rozdrabniania spalonych młodników itp.
 
 

Urządzenie zawieszane i napędzane jest z ciągników rolniczych o mocy min. 80 kW dla wersji o mniejszej szerokości roboczej. Proste zasady regulacji urządzenia sprowadzają się do ewentualnych zmian położenia korpusu urządzenia względem kozła zawieszenia oraz osłony względem korpusu przy użyciu siłowników hydraulicznych. Wszelkie regulacje odbywają się w trakcie pracy z kabiny ciągnika.

Rozdrabniacz RB jest urządzeniem aktywnym, które czerpie napęd z WOM ciągnika i poprzez wały przegubowe, przekładnię kątową i pasową, przenosi go na wał roboczy z bijakami. Elementami zabezpieczającymi urządzenie przed przeciążeniem są sprzęgła: przeciążeniowe cierne oraz jednokierunkowe.

Rozdrabniacz charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością rozdrabniania materiału drzewnego. Powierzchnia przygotowana tym rozdrabniaczem nadaje się bezpośrednio do wykonywania orek. Wały robocze rozdrabniaczy podlegają wyważaniu dynamicznemu w procesie produkcji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry
RB-15
RB-20
Długość
 1600 mm
 1600 mm
Szerokość
 1910 mm
 2310 mm
Wysokość
 1250 mm
 1250 mm
Masa
 1850 kg
 2210 kg
Obsługa
1 osoba
1 osoba
Moc ciągnika
min 85 kW 
min 130 kW 
Obroty WOM ciągnika
 1000 obr/min
 1000 obr/min
Liczba bijaków
 25 szt.
 33 szt.
Bijaki
Kute, spawane
Średnica wału
 500 mm
 500 mm
Obroty wału
ok.1333 obr/min
ok.1333 obr/min
Szerokość robocza
 1440 mm
 1840 mm
Prędkość robocza
średnio 1,67 km/h
średnio 1,67 km/h
Przełożenie przekładni kątowej
 1:1,33
 1:1,33
Wydajność
do 0,8 ha / 8 godz.
do 0,8 ha/8 godz.