Pozyskanie, zrywka, wywóz Pozyskanie, zrywka, wywóz

PRZYCZEPA LEŚNA E5SD z ŻURAWIEM OTL-40T

Przyczepa przystosowana jest do zrywki i podwozu głównie drewna kłodowego o długościach. 1,2 – 4,0 m . Użytkownik może ją jednak wykorzystywać do przewozu drewna o innych długościach przestrzegając zasady, że środek ciężkości ładunku powinien znajdować się ok. 550 mm przed osią obrotu wahaczy oraz nie należy przekraczać ładowności przyczepy.

Pobierz kartę z katalogu

Przyczepa przystosowana jest do zrywki i podwozu głównie drewna kłodowego o długościach. 1,2 – 4,0 m . Użytkownik może ją jednak wykorzystywać do przewozu drewna o innych długościach przestrzegając zasady, że środek ciężkości ładunku powinien znajdować się ok. 550 mm przed osią obrotu wahaczy oraz nie należy przekraczać ładowności przyczepy.

Przyczepę należy agregować z ciągnikami wyposażonymi w zaczep typu "hitch" do przyczep jednoosiowych o dopuszczalnym nacisku na zaczep min. 16 kN ( ok. 1600 kG). W celu wykorzystania pełnej ładowności ciągnik powinien charakteryzować się odpowiednią mocą tj. min. 60 kW oraz zapewniać odpowiednie parametry napędu żurawia i siłownika łamania dyszla z hydrauliki zewnętrznej.

Parametry techniczne

 
L.p.
 
Wyszczególnienie
Jedn. miary
E5SD
jednostkowo
1. 
ładowność obliczeniowa
(po zabudowaniu żurawia OTL 40T)
kg
5 791
2. 
ładowność (użytkowa)
kg
5 000
3. 
masa przyczepy
kg
1 079
4. 
masa przyczepy (z żurawiem i podporami)
kg
1 867
5. 
nacisk na zaczep:
- dla samej przyczepy
- dla przyczepy pustej
- dla przyczepy z pełnym ład
kN
 
219
730
1 375
6. 
przekrój poprzeczny (między kłonicami)
m2
1,66
7. 
długość belki głównej za osłoną
mm
2 450
8. 
wymiary gabarytowe przyczepy
długość
szerokość
wysokość: bez żurawia
wysokość z żurawiem
mm
 
5 235
1 570
1 750
2 170
9. 
ilość kół jezdnych
szt.
4
10. 
układ jezdny
 
TANDEM
11. 
rozstaw kół jezdnych
mm
960
12. 
hamulec
 
brak
13. 
instalacja elektryczna
V
brak
14. 
prędkość transportowa max.
km/godz.
40
15. 
kąt odchylenia dyszla od osi wzdłużnej
0
38
16. 
ciągnik współpracujący
- nacisk na dolny zaczep transp.
- moc
 
kN
kW
 
1600
min. 55
17. 
wymagane ciśnienie inst. hydr.
MPa
min 17,5
18. 
olej w inst. hydraulicznej
 
HIPIL 6
19. 
standardowy ładunek
 
kłody max L=4 m
20. 
zamontowany żuraw
- moment podn. brutto max.
- masa
 
kNm
kg
OTL-40T
20,4
630