Przygotowanie gleby Przygotowanie gleby

PŁUG DWUODKŁADNICOWY Z POGŁĘBIACZEM LPZ-OTL

Pług dwuodkładnicowy z pogłębiaczem LPz-OTL przeznaczony jest do wykonywania awansowego (jesiennego) przygotowania gleby pod nasadzania (orka, pogłębianie i włókowanie bruzdy). Po demontażu pogłębiacza można prowadzić również orki wiosenne. Podstawowe zalety pluga to niezależna praca pługa i pogłębiacza. Wyorywanie bruzd, z jednoczesnym spulchnianiem gleby przy użyciu pługa LPz-OTL, pozwala na wykonanie tych operacji w czasie krótszym o około 36% niż osobno tymi narzędziami.

Jednoczesne zastosowanie pługa i pogłębiacza daje lepszą jakość przygotowania gleby, a zwłaszcza jej spulchnienia, gdyż pogłębiacz zintegrowany z pługiem zawsze porusza się w środku bruzdy i zachowuje w miarę równą głębokość spulchniania oraz pozwala stworzyć optymalne warunki do gromadzenia wilgoci w okresie jesienno-zimowym i poprawia warunki estetyczno-użytkowe prowadzonej uprawy. Pług w tej postaci zapewnia zachowanie prostoliniowego przejazdu roboczego, co w efekcie ułatwia późniejszą mechaniczną pielęgnację upraw leśnych.

Pobierz kartę z katalogu

W wyniku licznych doświadczeń zgromadzonych w trakcie produkcji pługa , został on wyposażony w odpowiednie mechanizmy pozwalające m.in. na płynną regulację głębokości orki oraz siły docisku walcy zapobiegających ponownemu „zamykaniu" się odkładanych skib. Elementy te pozwalają również na utrzymanie stałej głębokości pracy, dobranej na minimalnym poziomie do warunków lokalnych. Rama pogłębiacza może być jednocześnie nośnikiem dla innych urządzeń towarzyszących np. siewników do wprowadzania domieszek lub siewu zasadniczego.

Do prac wiosennych pogłębiacz może zostać zdemontowany, a pług może być zawieszany na ciągniku o mniejszej mocy.
PARAMETRY TECHNICZNE
 
Długość z pogłębiaczem
3560 mm
Długość (pługa)
2720 mm
Szerokość
1500 mm
Wysokość
1400 mm
Masa (w tym obciążniki)
1260 kg (ok. 200kg)
Ciągnik współpracujący
86 kW (115 KM) (wskazany przedni napęd)
Głębokość orki
do 150 mm
Szerokosć orki
do 700 mm
Głębokość spulchniania
do 500 mm
Obsługa
Operator ciągnika
Wydajność
Do 2 ha/8 godz.

 

SOWA z ROGOWA na Krajowych Targach Leśnych ROGÓW 1999