Przygotowanie gleby Przygotowanie gleby

Siewnik PS-G1 „Borysiewicza”

Siewnik PS-G1 - pomysłu Nadleśniczego z Głogowa: RDLP Wrocław – przeznaczony głównie do siewu sosny w trakcie odnawiania powierzchni. Może być również wykorzystywany do wysiewu innych nasion drzew np. lipy, jaworu itp. na zrębach lub gruntach porolnych równocześnie z orką jako wprowadzenie domieszek.

Schemat budowy siewnika PS-G1

Wysiew możliwy jest dzięki zamontowaniu specjalnej podstawy z siewnikiem oraz płyty do korpusu pługa. Wówczas jednocześnie z orką następuje wysiew ze zbiornika nasion gatunków drzew przewidzianych dla danej powierzchni.

Pobierz kartę z katalogu

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest zwartość konstrukcji (umieszczenie siewnika w obrysie pługa), a co za tym idzie – nieduży koszt jego zainstalowania.

Schemat przedstawiający pług LPz z zamontowanym siewnikiem PS-G1

Urządzenie podlega ochronie z tytułu praw autorskich - jest zgłoszone w Urzędzie Patentowym.