Przygotowanie i konserwacja dróg Przygotowanie i konserwacja dróg

Równiarka V1

1-lemieszowa równiarka pchana do ciągnika.

Pobierz kartę katalogową.

Równiarka jednolemieszowa V1 przeznaczona jest do prac przy remoncie, konserwacji dróg i podjazdów leśnych gruntowych.
Urządzenie zaczepiane jest na TUZ (2 kat.) i przeznaczone jest do pracy jako element pchany przed ciągnikiem, opierający się jednocześnie na własnych kołach podporowych. z przodu. Z tych względów może pracować po zaczepieniu do przedniego TUZ (w takim przypadku na tylnym TUZ może zostać zawieszone urządzenie do wstępnego zagęszczania powierzchni drogi) lub po zaczepieniu do tylnego TUZ w ciągnikach wyposażonych w system „Twin Track” (podwójny układ sterowania).
Konstrukcja równiarki umożliwia regulację położenia lemiesza roboczego w 3 osiach oraz jego wysunięcie poza obrys równiarki. W przedniej części urządzenie wyposażone jest w układ oświetleniowo – ostrzegawczy.
Wszystkie elementy urządzenia są napędzane z hydrauliki zewnętrznej ciągnika i sterowane z kabiny operatora. Elementy sterowania posiadają możliwość zamontowania w kabinie operatora oraz zdemontowania (po zakończeniu sezonu prac) i rozpięcia od układu wykonawczego na urządzeniu.

PARAMETRY TECHNICZNE
długość: 4750 mm
szerokość: 3500 mm
szerokość przejazdowa: 2500 mm
wysokość: 2250 mm
długość lemiesza: 3500 mm
kąty sterowania w osiach:
˗ pionowej ± 45°
˗ wzdłużnej ± 18°
˗ poprzecznej + 16°; - 4,5°
prędkość przejazdów roboczych: 0, 5 ÷ 6 km/h
napięcie sterowania: 12 V z instalacji ciągnika
montaż: zawieszana na przednim TUZ - 2 kat. ciągnika rolniczego
moc ciągnika: 75 ÷ 110 kW (ok. 100 ÷ 150 KM)
napęd elementów wykonawczych: hydraulika zewnętrzna ciągnika; sterowane z kabiny operatora ciągnika
Wymagane ciśnienie w instalacji: 16 MPa (max. 19 MPa)