Przygotowanie i konserwacja dróg Przygotowanie i konserwacja dróg

Zimowy pług lemieszowy ZPL

Pług ZPL jest lemieszowym pługiem zawieszanym na układzie TUZ do ciągników rolniczych i przeznaczony jest do bieżącego utrzymania w okresie zimowym w należytym stanie dróg i duktów leśnych, dróg p-poż, dojazdów do leśnych punktów czerpania wody, a także wszelkiego rodzaju dojazdów i podjazdów gruntowych zarówno do obiektów i osad leśnych, jak i gruntowych dróg użyteczności publicznej oraz prywatnych dróg transportowych i dojazdowych o szerokości od 3,2 m do 4,5 m.

Dzięki nastawnym lemieszom, odpowiednio ukształtowanym odkładniom i siłownikom hydraulicznym maszyna skutecznie wyrównuje nierówności i koleiny powstałe w śniegu, a hydrauliczne sterowanie umożliwia bezstopniową regulację kątów odkładnic i kierunku odgarniania śniegu przy zachowaniu głębokości pracy i profilu odnawianego przejazdu.

Pobierz kartę z katalogu

Pług ZPL jest konstrukcją ramową, spawaną. Podstawowym elementem tego urządzenia jest rama nośna, do której przyspawane są elementy mocowania odkładnic.

Odkładnice stanowią konstrukcję nośną do zamocowania gumowych lemieszy, a ponadto w środkowej części połączone są ze sobą i z ramą nośną przegubem. Dodatkowo odkładnice połączone są z ramą nośną siłownikami pozwalającymi na regulację położenia odkładnic. Do zachowania właściwej wysokości pracy odkładnice zostały wyposażone w kółka podporowe, których położenie można regulować korbami.

Praca pługiem polega na odgarnięciu świeżego śniegu na pobocze drogi lub przejazdu. Odpowiednie ustawienie odkładnic pługa przy użyciu siłowników hydraulicznych pozwala na odgarnianie na lewą lub prawą stronę, a przy ustawieniu minimalnej długości obu siłowników możliwe jest odgarnianie symetryczne na obie strony.

Pług ZPL przystosowany jest do zawieszenia na TUZ ciągnika. Może być zawieszony na tylnym TUZ – wówczas jazda odbywa się do tyłu (ciągnik taki winien być wyposażony w podwojony układ sterowania umożliwiający pracę na wstecznych biegach) lub na przednim TUZ – wówczas dodatkowo należy wykonać podłączenia do siłowników umieszczone z przodu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr

Wielkość

Długość

980 mm

Szerokość

2430 mm

Wysokość

1020 mm

Masa  

485 kg

Szerokość robocza (max.)

2 600 mm

Odchylenie odkładnic od osi poprzecznej

± 300

Wysokość zgarnianego śniegu max. 

400 mm

Sterowanie położeniem odkładnic

hydrauliczne

Ciśnienie w układzie hydraulicznym 

16 MPa

Dopuszczalne zużycie lemiesza gumowego

120 mm