Wyposażenie hakowe Wyposażenie hakowe

Kontener KMS

Przyczepy PH przeznaczone są do wykonywania prac technologicznych na obszarach leśnych (lub innych zamkniętych np. obszary eksploatowane rolniczo), a w szczególności do odbioru drewna krótkiego 1,0 – 2.0 m z miejsca jego pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia go na odpowiednio przygotowanych kontenerach (np. kłonicowych) do dróg leśnych lub do przerobu. Przeładunek drewna z kontenera odbywa się przy użyciu obcego urządzenia przeładunkowego (żurawia hydraulicznego z chwytakiem do drewna).

Przyczepa PH może być również wykorzystana do przewozu i opróżniania kontenerów śmieciowych lub innych kontenerów technologicznych przystosowanych do przewożenia środkiem transportu wyposażonym w urządzenie hakowe np. kontenery do materiałów sypkich, zrębków energetycznych, sadzonek drzew itp. lub innych indywidualnie uzgodnionych.

Pobierz kartę z katalogu

Przyczepa PH przystosowana jest do współpracy z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w:
-          dolny zaczep transportowy (do przyczep 1-osiowych )
-          złącza hydrauliczne – napęd siłowników na przyczepie,
-          złącze pneumatyczne – hamulcowe
-          złącze elektryczne - oświetleniowe.
 
 
L.p.
 
Wyszczególnienie
Jedn. miary
PH-12
PH-10
PH-8
1.  
ładowność (max)
kg
12 000
10 000
8 000
2.  
Max masa pojazdu (z ładunkiem i pełnym wyposażeniem)
kg
16 540
14 270
11 650
3.  
masa przyczepy (podwozia)
kg
3 240
2 970
2 350
4.  
masa przyczepy (z kontenerem 1300 kg)
kg
5 840
5 570
3 650
5.  
nacisk na zaczep: 
- dla samej przyczepy
- dla przyczepy pustej (z kontenerem)
- dla przyczepy z pełnym ładunkiem
daN
 
793
1218
2966
 
727
1151
2573
 
575
787
2095
6.  
wymiary gabarytowe przyczepy – podwozia:
długość
szerokość
wysokość: bez kontenera
mm
 
 
 
6000
 
2466
 
2315
 
 
 
6000
 
2466
 
2315
 
 
 
6000
 
2466
 
2315
7.  
ogumienie
 
500/60-22,5
lub
520/50-17
500/60-22,5
lub
520/50-17
lub
500/50-17
 
520/50-17
lub
500/50-17
8.  
ciśnienie w ogumieniu
MPa
0,36÷0,24
0,36÷0,24
0,36÷0,24
9.  
ilość kół jezdnych
szt.
4
4
4
10.  
układ jezdny
 
TANDEM
TANDEM
TANDEM
11.  
rozstaw kół jezdnych
mm
1240
1240
1240
12.  
hamulec
 
pneumat.
dwuprzew.
lub
jednoprzew
pneumat.
dwuprzew.
lub
jednoprzew
pneumat.
dwuprzew.
lub
jednoprzew
13.  
instalacja elektryczna
V
12
12
12
14.  
prędkość transportowa max.
km/godz.
30
30
30
15.  
ciągnik współpracujący
- nacisk na dolny zaczep transp.
- moc
 
kN
kW
 
3000
130
 
3000
130
 
2100
90
16.  
wymagane ciśnienie inst. hydraulicznej
MPa
min 16
min 16
min 16
17.  
olej w inst. hydraulicznej
 
HIPOL 6
HIPOL 6
HIPOL 6
 

Przyczepa PH dzięki swej konstrukcji jednoosiowego układu jezdnego oraz bardzo funkcjonalnej budowie stanowi uniwersalny środek do wykonywania czynności technologicznych na obszarach leśnych (lub innych zamkniętych np. obszary eksploatowane rolniczo). W szczególności przyczepa przewidziana jest do odbioru drewna krótkiego 1,0 – 2.0 m z miejsca jego pozyskania na obszarach leśnych (po załadowaniu na kontenery transportowe) i jego przemieszczenia na niewielką odległość (najbliższa utwardzona droga leśna) w celu przeładunku na inne środki transportu. Przyczepa PH może służyć również np. do przewozu i opróżniania kontenerów śmieciowych lub innych kontenerów technologicznych przystosowanych w sposób specjalny do współpracy z przyczepą.

Jednoosiowy układ jezdny przyczepy znacznie poprawia warunki trakcyjne układu ciągnik - przyczepa, a niskociśnieniowe ogumienie typu rolniczego, w połączeniu z układem kół "tandem", zapewnia właściwe i dobre warunki jazdy w terenie i po drogach leśnych.

Z uwagi na stateczność poprzeczną przejazdy przyczepą mogą odbywać się tylko w terenie równinnym i falistym o nachyleniu terenu do 20 %.

Zamontowany na przyczepie układ hydrauliczny, napędzany z układu hydraulicznego ciągnika, umożliwia za- i wyładunek specjalizowanych kontenerów technologicznych (lub kontenerów) w dowolnym miejscu niezależnie od urządzeń zewnętrznych pod warunkiem, że pochylenie poprzeczne w miejscu pracy nie przekracza 50.

Kontener skrzyniowy (do transportu żwiru)
1)      masa kontenera                                                                                 1 300 kg
2)      ładowność max                                                                                 6 mp ( ~10 000 kg)
3)      wymiary gabarytowe
·         długość                                                                                 4807 mm
·         szerokość                                                                              1887 mm
·         wysokość                                                                              1590 mm
4)      wymiary gabarytowe przyczepy z kontenerem        
·         długość                                                                                 7000 mm
·         szerokość                                                                              2466 mm
·         wysokość: przejazdowa                                                        2516 mm
-        w czasie rozładunku (max.)                                                    4250 mm