Wyposażenie parkingowe Wyposażenie parkingowe

Szlaban drogowy

Wersja szlabanu

Światło przejazdu

Szerokość całkowita

Szlaban 4,0 m

4,0 m

5,0 m

Szlaban 5,0 m

5,0 m

6,0 m

Szlaban 6,5 m

6,5 m

7,5 m