Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa narada hodowlana w Jarocinie

28 października był dniem terenowym krajowej narady hodowlanej.

Narada rozpoczęła się od zwiedzania biura projektowego i hali produkcyjnej OTL Jarocin, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się procesami projektowymi i produkcyjnymi maszyn leśnych.

Następnym punktem narady były prezentacje p.o. Dyrektora OTL Jarocin Marka Bambrowicza (załącznik) oraz członków zespołu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. wsparcia merytorycznego procesu weryfikacji katalogów norm pracochłonności dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu.

Ostatnim punktem narady było praktyczne omówienie stosowania katalogów pracochłonności na powierzchni leśnej oraz pokaz maszyn z zakresu zagospodarowania lasu produkcji OTL Jarocin.

Pokaz porządkowania zrębu - rozdrabniac RS-20 i zgrabiarka ZPI na TUZ ciągnika.

Pokaz przygotowania gleby z siewnikami - pług LPz85 z biernym mechanizmem wywyższania dna bruzdy, pług LPZ85 z siewnikiem SZU metody Sobańskiego, pług LPz-OTL z siewnikiem PS-G1 metody Borysiewicza, wał trójzębny WT do punktowego przygotowania gleby.

Pokaz sadzarek GNKp i SZ.

Pokaz pielęgnacji mechanicznej wykaszarką bijakową WMB.