Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - Rozdrabiacz RS-20

Ośrodek Techniki Leśnej z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 2D zawiadamia, że zgodnie z protokołem nr 11/2022 znak spr. DK.2110.11.2022 z dnia 17.10.2022 komisja ds. sprzedaży środków trwałych i przetargów posiada do sprzedaży niżej wymieniony środek trwały, który został skierowany do oceny przez rzeczoznawcę i została określona jego wartość.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 roku w spr. zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu; § 28 p-kt 2 sprzedawca może sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu.

Zainteresowani nabyciem mogą oglądać środek przeznaczony do sprzedaży w dniach 17.10.2022 roku do dnia 20.10.2022 roku w godzinach od 10 – 12 w siedzibie sprzedającego.

Osoba do kontaktu: Pan Paweł Witczak pawel.witczak@otljarocin.lasy.gov.pl tel. 600 908 983

 

Rozdrabniacz RS-20 nr ewid.599-I-000001 za kwotę nie niższą niż 40.000zł netto                                                                                  

Zainteresowani zakupem wymienionego środka trwałego mogą składać oferty do Dyrektora Zakładu w terminie do 20 października 2022 roku do godziny 10:00.