Lista aktualności Lista aktualności

Pierwszy na świecie robot do sadzenia lasu!

Pod koniec września przeprowadzono cykl testów terenowych i tym samym zakończono realizację prac badawczo-rozwojowych projektu „Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych (RoboFoR)” zleconych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

Liderem projektu był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, a podwykonawcami Akademia Górniczo-Hutniczo w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny oraz Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie. Prace zespołu koordynował dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK, kierownik Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej.

W badania laboratoryjne i terenowe zaangażowanych było ponad 10 studentów naszego Wydziału w ramach realizacji prac dyplomowych.
 
Wprowadzanie w perspektywie kilku lat zautomatyzowanych systemów technologicznych wychodzi naprzeciw postulatom wyeliminowania ludzi z ciężkich prac w leśnictwie. Obecnie sadzenie sadzonek drzew leśnych, wyprodukowanych w szkółkach kontenerowych, wykonywane jest na ogół ręcznie przy użyciu kostura co wymaga wysokich nakładów robocizny i coraz trudniej znajduje się robotników do wykonywania tej pracy.
 
Zaprojektowane urządzenie ma za zadanie pracując w trybie automatycznym przygotować placówkę, pobrać z kasety i posadzać sadzonki drzewek zgodnie z ustaloną więźbą. Robot posiada samopoziomujący układ trakcyjny, system kierowania z modułem nawigacji satelitarnej, wspomagający autonomiczne nawigowanie i wybór miejsca sadzenia, magazyn kaset z zautomatyzowanym podajnikiem, zespół sadzący składający się z wału przygotowującego placówkę, rozchylanego kostura oraz zespołu kół dogniatających. W maszynie zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych.
 
W Urzędzie Patentowym RP złożono 8 wniosków o przyznanie patentów na wynalazki.
 
Tekst pochodzi z komuniaktu prasowego na Facebooku Wydziału Leśnego UR Kraków.