Maszyny szkółkarskie Maszyny szkółkarskie

Podcinacz Wyorywacz

Urządzenie przeznaczone jest do mechanizacji prac szkółkarskich, zawieszane jest na ciągnikach rolniczych pracujących w szkółkach leśnych. Prosta konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę. Głębokość pracy regulowana jest przy pomocy kół kopiujących i wynosi do 380 mm.

Nóż roboczy jest elementem wymiennym z możliwością montażu narzędzia (klamry) o różnych szerokościach przy zastosowaniu tej samej ramy. W naszej konstrukcji wprowadziliśmy dodatkowo noże pionowe do podcinania bocznego sadzonek, mają one regulowane położenie. Miejsce podcinania (szerokość) ustala szkółkarz dowolnie w zależności od potrzeb. Po wymianie narzędzia roboczego urządzenie może pracować jako wyorywacz klamrowy.

Pobierz kartę z katalogu

Dla stabilniejszej pracy – szczególnie przy większych głębokościach – urządzenie wyposażone jest w obciążniki metalowe, których używać należy wg potrzeb w zależności od głębokości pracy i wilgotności gleby. Regulacji głębokości pracy dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie kół kopiujących.
 
Parametry
Wielkość
Typ
 zawieszany na TUZ ciągnika
Szerokości robocze
1250 mm, 1450mm i 1650 mm
Długość
 750 mm
wysokość – bez nóg podporowych
 max. 1480 mm
wysokość –z nogami podporowymi
 max. 2290 mm
Masa bez obciążników
230 kg
Głębokość pracy
 do 380 mm
Obciążniki
 20 kg x 10 szt
Prędkość podczas pracy
 2 - 5 km/h
Obsługa
 1 osoba