Maszyny szkółkarskie

Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do prac w leśnictwie lub prac podobnych, na utwardzonej powierzchni i w suchych warunkach otoczenia. Sortownik SND przeznaczony jest do sortowania żołędzi, w celu wydzielenia z nich frakcji wielkościowych oraz do oddzielenia zanieczyszczeń drobnych

Porządkowanie zrębów

Rozdrabniacz RSD20 (z poziomym wałem roboczym, z zębami stałymi) z uwagi na specyfikę swej budowy przeznaczony jest do rozdrobnienia powierzchni drogi gruntowej porośniętej darniną lub wcześniej utwardzanej miejscowo np. gruzem budowlanym lub odpadami asfaltowymi. Czynność tą należy wykonywać każdorazowo bezpośrednio tuż przed równaniem i zagęszczaniem drogi. Dodatkowo – z uwagi na wykorzystanie części zespołów z tradycyjnych rozdrabniaczy – urządzenie to może być z powodzeniem wykorzystywane do rozdrabniania gałęzi pozrębowych lub innych zabiegów przewidzianych dla rozdrabniaczy.

Przygotowanie gleby, zalesienia

CENA 36.900 zł netto - dostępna od ręki.

Ochrona lasu

Leśny zestaw ratowniczo-gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia małych pożarów grupy A i B za pomocą zwartego lub rozpylonego strumienia wody oraz strumienia piany gaśniczej ciężkiej, podawanych pod wysokim ciśnieniem 40 bar.

Pielęgnacja upraw

Prezentujemy nową maszynę po blisko dwuletnich pracach wdrożeniowych i testach!

Pozyskanie, zrywka, wywóz

Przyczepa PR-01 jest uniwersalnym urządzeniem do wykonywania różnych prac technologicznych w gospodarce leśnej. Ramowa konstrukcja podwozia pozwala wymieniać wyposażenie w celu wypełniania różnych funkcji, a zamontowany w przedniej części żuraw pozwala na załadunek materiałów na powierzchni leśnej oraz jego rozładunek niezależnie od innych urządzeń.

Przygotowanie i konserwacja dróg

Rozdrabniacz RSD20 (z poziomym wałem roboczym, z zębami stałymi) z uwagi na specyfikę swej budowy przeznaczony jest do rozdrobnienia powierzchni drogi gruntowej porośniętej darniną lub wcześniej utwardzanej miejscowo np. gruzem budowlanym lub odpadami asfaltowymi. Czynność tą należy wykonywać każdorazowo bezpośrednio tuż przed równaniem i zagęszczaniem drogi. Dodatkowo – z uwagi na wykorzystanie części zespołów z tradycyjnych rozdrabniaczy – urządzenie to może być z powodzeniem wykorzystywane do rozdrabniania gałęzi pozrębowych lub innych zabiegów przewidzianych dla rozdrabniaczy.

Wyposażenie hakowe

Przyczepy PH przeznaczone są do wykonywania prac technologicznych na obszarach leśnych (lub innych zamkniętych np. obszary eksploatowane rolniczo), a w szczególności do odbioru drewna krótkiego 1,0 – 2.0 m z miejsca jego pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia go na odpowiednio przygotowanych kontenerach (np. kłonicowych) do dróg leśnych lub do przerobu. Przeładunek drewna z kontenera odbywa się przy użyciu obcego urządzenia przeładunkowego (żurawia hydraulicznego z chwytakiem do drewna).

Wyposażenie parkingowe

Kosz z trzema komorami na segregację odpadów szklanych, plastikowych oraz organicznych. Ruchome pojemniki wykonane z blachy, chowane w obudowie, wykonanej w technice łączonej (blacha i profile stalowe). Nad częścią z otworami wsypowymi zamocowano konstrukcję ochronną. Drewniane, uchylne drzwi, zamocowane z przodu urządzenia umożliwiają wygodne opróżnienie pojemników śmieciowych. Na bocznych ściankach kosza znajdują się wytłoczenia z uproszczonym logiem Lasów Państwowych.

Kontenery 'Czysty Las'

Prowadzony od kilku lat w Lasach Państwowych program „Czysty las” ma na celu głównie niedopuszczenie do zaśmiecenia terenów leśnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Szereg miejsc postojowych i parkingów leśnych powstał w sposób naturalny w wyniku wielokrotnego zatrzymywania się użytkowników pojazdów. Zasadniczo spełniają one rolę miejsca chwilowego odpoczynku, przerwy w podróży, spożycia posiłku itp. Aby zachować czystość w tych miejscach najczęściej wystarcza zlokalizować odpowiednie pojemniki na odpady, dopilnować systematycznego opróżniania oraz zamontować tablice informacyjne. Podobnie w otoczeniu osad leśnych występuje konieczność systematycznego porządkowania terenu.