Maszyny szkółkarskie

Konstrukcja ze stali nierdzewnej posiadająca regulowane nogi i króćce spustowe

Porządkowanie zrębów

Przeznaczona jest do szybkiego uprzątnięcia powierzchni leśnych z gałęzi, w szczególności na zrębach zupełnych lub pożarzyskach, poprzez zgromadzenie ich na stertach lub wałach. Tak zgromadzone gałęzie przeznaczone są do wywozu lub rozdrabniane na miejscu, a uprzątniętą powierzchnię można poddać dalszym zabiegom umożliwiającym szybkie jej odnowienie.

Ochrona lasu, łowiectwo

Leśny zestaw ratowniczo-gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia małych pożarów grupy A i B za pomocą zwartego lub rozpylonego strumienia wody oraz strumienia piany gaśniczej ciężkiej, podawanych pod wysokim ciśnieniem 40 bar.

Pielęgnacja upraw

Wkrótce kolejne nowe maszyny do pielęgnacji upraw.

Pozyskanie, zrywka, wywóz

Pierwszy polski forwarder F6 o ładowności 8 ton produkowany przez OTL Jarocin jest wąską i zwrotną maszyną trzebieżową przeznaczoną do szybkiej i wydajnej zrywki drewna.

Przygotowanie i konserwacja dróg

Podwożenie wału WBR na platformie ma na celu przyspieszenie jego przemieszczania w rejonie prowadzonych prac oraz uniknięcie uszkodzeń w drogach utwardzonych w miejscach gdzie występuje konieczność pokonania takich odcinków (w tym również na utwardzonych placach manewrowych jednostek LP).

Wyposażenie hakowe

Na specjalne zamówienie kontenery owalne wyglądem utrudniające zamianę lub kradzież, łatwe do zidentyfikowania kontenery jedno-, trzy- i czterokomorowe.

Wyposażenie parkingowe

Kosz z trzema komorami na segregację odpadów szklanych, plastikowych oraz organicznych. Ruchome pojemniki wykonane z blachy, chowane w obudowie, wykonanej w technice łączonej (blacha i profile stalowe). Nad częścią z otworami wsypowymi zamocowano konstrukcję ochronną. Drewniane, uchylne drzwi, zamocowane z przodu urządzenia umożliwiają wygodne opróżnienie pojemników śmieciowych. Na bocznych ściankach kosza znajdują się wytłoczenia z uproszczonym logiem Lasów Państwowych.

Kontenery 'Czysty Las'

Na specjalne zamówienie kontenery owalne wyglądem utrudniające zamianę lub kradzież, łatwe do zidentyfikowania kontenery jedno-, trzy- i czterokomorowe.