Parkingi AUL Parkingi AUL

Program AUL

Program własny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu" (AUL) został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po raz pierwszy w 2012 r. Program był realizowany w 2014 roku jako wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie tworzenia infrastruktury turystycznej:
- parkingów leśnych (PL),
- miejsc postoju pojazdów (MPP).

Treść Zarządzenia wraz z Programem jest dostępna w BIPie Lasów Państwowych pod linkiem.

Cele programu:
1.Zapewnienie społeczeństwu możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa poprzez budowę parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów,
2.Wzrost efektywności edukacji leśnej społeczeństwa oraz promocji polskiego modelu leśnictwa, w tym promocji Lasów Państwowych,
3.Urzeczywistnienie misji Lasów Państwowych w kooperacji z organami i instytucjami lokalnymi i powinności publicznych w zakresie rozwoju terenów niezurbanizowanych.
4. Ograniczenie antropopresji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach leśnych w celu przeciwdziałania zagrożeniu trwałości i ciągłości funkcjonowania lasu.

Korzyści dla Nadleśnictwa uczestniczącego w Programie AUL – budowa parkingu leśnego:
- Projekty zgodne z założeniami i standardami LP,
- Wykorzystanie gotowych wzorów urządzeń,
- Współpraca pomiędzy j.o. LP na podstawie zlecenia lub porozumienia,
- Bezpieczeństwo prawne.

Realizacja programu AUL w latach 2010-2014:
We wstępnej – pilotażowej fazie programu AUL w latach 2010-2012 powstało 6 parkingów oraz 30 miejsc postoju pojazdów. Po tej fazie oraz po zebraniu opinii dot. funkcjonowania ww. obiektów wprowadzono zmiany do Programu AUL. Opinie i zmiany te zostały uwzględnione przy dalszej realizacji Programu. W 2013 roku powstało  16 parkingów i 221 miejsc postoju pojazdów.

W roku 2014 wykonano prace przy budowie kolejnych 9 parkingów leśnych i 47 miejscach postoju pojazdów.