Przygotowanie i konserwacja dróg Przygotowanie i konserwacja dróg

RÓWNIARKA DROGOWA LEŚNA V4-240

Równiaka leśna, o symbolu V4-240, jest 4-nożową maszyną, zaczepianą do ciągników rolniczych, przeznaczoną do bieżącego utrzymania w należytym stanie dróg i duktów leśnych, dróg p-poż, dojazdów do leśnych punktów czerpania wody, a także wszelkiego rodzaju dojazdów i podjazdów gruntowych zarówno do obiektów i osad leśnych, jak i gruntowych dróg użyteczności publicznej oraz prywatnych dróg transportowych i dojazdowych o szerokości od 3,0 m do 6,0 m.

Równiaka drogowa leśna, o symbolu V4-240, jest 4-lemieszową maszyną, zaczepianą do ciągników rolniczych, przeznaczoną do bieżącego utrzymania w należytym stanie dróg i duktów leśnych, dróg ppoż., dojazdów do leśnych punktów czerpania wody, a także wszelkiego rodzaju dojazdów i podjazdów gruntowych zarówno do obiektów i osad leśnych, jak i gruntowych dróg użyteczności publicznej oraz prywatnych dróg transportowych i dojazdowych o szerokości od 3,0 m do 6,0 m.

Pobierz kartę z katalogu

Dzięki długiej ramie, odpowiednio dobranym kątom skrawania i czterem utwardzonym lemieszom, maszyna skutecznie wyrównuje nierówności i koleiny, a hydrauliczne sterowanie umożliwia bezstopniową regulację głębokości pracy i profilu odnawianego przejazdu. Znaczna masa urządzenia oraz możliwość dociążenia ramy dodatkowymi obciążnikami powodują, że równiarką V4-240 niwelować można nawet znaczące nierówności.

                Poprawne wyrównanie nierówności może wymagać 2-3 krotnego przejazdu

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry

Wartości

Typ

Zaczepiana

Rodzaj

Podwieszone, wleczone

Długość

8900 mm

Szerokość robocza

Z grzebieniem: 3050 mm

Bez grzebienia: 2480 mm

Zalecana szerokość przejazdów do konserwacji

3000 – 6000 mm

Masa

1600 kg

Ilość lemieszy roboczych – stałych

3 szt.

Ilość lemieszy ruchomych – regulowanych

1 szt.

Ilość lemieszy wyrównujących

1szt.

Regulacja głębokości pracy

Bezstopniowa, hydrauliczna

Koła nośne

11.5/80 – 15.3

Ciągnik współpracujący

Min 100 KM

Obsługa

1 osoba

Prędkość przejazdu roboczego

1 – 3 km/h

Wydajność pracy

Ok. 100 m/h

Promień zawracania

Ok. 8 m