Wyposażenie hakowe Wyposażenie hakowe

KONTENERY KPR1, KPR2, KPR3, KPR4

Wypróbowane i spełniające zadania na rzecz czystości w lasach, na parkingach przydrożnych, znajdujących się na terenach leśnych, zaprojektowane specjalnie dla Lasów Państwowych. Dostępne również dla indywidualnych odbiorców.

Nowe ! – Więcej przegród !

Zmieniona Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) wprowadziła prawnie wymóg segregacji odpadów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom administracji LP Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie modernizuje wyroby oferowane w ramach programu „Czysty Las". Oferujemy kontenery z podzieloną przestrzenią wewnętrzną od 1 do 4 komór w zależności od potrzeb.

Pobierz kartę z katalogu


Wypróbowane i spełniające zadania na rzecz czystości w lasach, na parkingach przydrożnych, znajdujących się na terenach leśnych, zaprojektowane specjalnie dla Lasów Państwowych. Dostępne również dla indywidualnych odbiorców.
 

Kontener

KPr 1

(PKWiU: 29.20.21.0)

KPr 2

(PKWiU: 29.20.21.0)

KPr 3

(PKWiU: 29.20.21.0)

KPr 4

(PKWiU: 29.20.21.0)

 

Długość

3610 mm

Szerokość

1740 mm

Wysokość

1560 mm

Masa własna

ok. 815 kg

ok. 840 kg

ok. 860 kg

ok.890 kg

Pojemność

6,8 m3

Liczba komór

1

2

3

4

Wysokość uchwytu

1320 mm

Pojemność komór

6,8 m3

3,4 m3

2,26 m3

1,7 m3