Kontenery 'Czysty Las' Kontenery 'Czysty Las'

Kontener KSO

Prowadzony od kilku lat w Lasach Państwowych program „Czysty las” ma na celu głównie niedopuszczenie do zaśmiecenia terenów leśnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Szereg miejsc postojowych i parkingów leśnych powstał w sposób naturalny w wyniku wielokrotnego zatrzymywania się użytkowników pojazdów. Zasadniczo spełniają one rolę miejsca chwilowego odpoczynku, przerwy w podróży, spożycia posiłku itp. Aby zachować czystość w tych miejscach najczęściej wystarcza zlokalizować odpowiednie pojemniki na odpady, dopilnować systematycznego opróżniania oraz zamontować tablice informacyjne. Podobnie w otoczeniu osad leśnych występuje konieczność systematycznego porządkowania terenu.

Nowy kształt – nowe możliwości aranżacji!

Zmieniona Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) wprowadziła prawnie wymóg segregacji odpadów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom administracji LP Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie modernizuje wyroby oferowane w ramach programu „Czysty Las". Z tych względów OTL Jarocin opracował nowe konstrukcje, które proponuje do zastosowania w miejscach postoju.

Pobierz kartę z katalogu

Przy ilościach odpadów dla których gromadzenia i sprzątnięcia wystarczają worki do śmieci o pojemności 120 dm3 OTL Jarocin oferuje obudowy do tych pojemników zabezpieczające przed zniszczeniem oraz dostępem zwierząt. Proponowane są obudowy na jeden worek, które można dowolnie zestawiać aby umożliwić selektywna zbiórkę odpadów.
Wszystkie oferowane w tym zakresie produkty OTL Jarocin posiadają charakterystyczne cechy (w tym logo LP), które utrudniają ich podmianę lub kradzież, a jednocześnie pozwalają utożsamiać te obiekty z gospodarzem terenu dbającym o czystość – Lasami Państwowymi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kontener KSO (PKWiU: 25.91.11.0)

Pojemność

120 l

Wysokość z podstawą betonową

1135 mm

Wysokość pojemnika bez podstawy betonowej

1045 mm

Wysokość podstawy betonowej

90 mm

Głębokość

520 mm

Szerokość

520 mm

Waga pojemnika

~44 kg

Waga podstawy

~50 kg