Maszyny szkółkarskie Maszyny szkółkarskie

Kultywator uniwersalny leśny KUL z przystawkami

Praca kultywatorem jako opielaczem polega na mechanicznym zwalczaniu (podcinanie korzeni) chwastów oraz spulchnianiu gleby. W zależności od zastosowanych elementów roboczych występuje różny stopień spulchnienia i rozbicia gleby. Wmontowany układ kierowniczy kultywatora pozwala na precyzyjne prowadzenie elementów roboczych między rzędami.

 
Zamontowanie przystawki do wysiewu nawozów sypkich (granulowanych) pozwala na aplikowanie nawozów mineralnych między rzędy sadzonek w czasie przejazdu roboczego razem z opielaniem. Zastosowanie odpowiednich narzędzi typu: pazurki pozwala na wymieszanie nawozu z glebą. Napęd siewnika następuje z koła łopatkowego, kopiującego teren poprzez system przekładni kasetowych, dobór których pozwala na określenie wielkości dawki nawozu.
 
Pobierz kartę z katalogu
 
Natomiast zamontowanie przystawki do aplikowania nawozów płynnych (lub herbicydów) pozwala na ich podawanie między rzędy sadzonek. W czasie przejazdu roboczego rozpylacze umieszczone są w osłonkach zabezpieczających rzędy sadzonek przed porażeniem preparatem. Zastosowanie odpowiednich rozpylaczy oraz narzędzi (kroje tarczowe) pozwala na podawanie nawozu w głąb gleby i zamknięcie powstałej szpary.
 
Parametry
KUL-1700*
Długość
2270 mm
Szerokość robocza / gabarytowa
1700 / 2100 mm
 
Wysokość
1300 mm
Masa (bez wyposażenia dodatkowego)
370 kg
Obsługa
1 os. (operator ciągnika i kultywatora)
Prześwit
630 mm
Liczba sekcji roboczych
6 szt.
Max. rozstaw sekcji roboczych skrajnych
ok. 1600 mm
Min. rozstaw między sekcjami roboczymi
150 mm
Przystawka nawozowa:
 
    - pojemność zbiornika
ok. 100 kg
    - napęd
koło kopiujące
Przystawka herbicydowa:
 
    - pojemność zbiornika
300 dm3
    - napęd
WOM ciągnika - 540 obr/min

* - Przytoczone parametry techniczne dotyczą kultywatora o wyróżniku KUL-1700, który przystosowany jest do pracy na grzędach o normatywnej szerokości 1700 mm. Kultywator ten pozwala również na pracę na grzędach o mniejszej szerokości przy odpowiedniej regulacji ilości i rozstawu sekcji roboczych oraz kół kopiujących. Dla szkółek o innym normatywie szerokości grzędy wskazane jest wykonanie kultywatora o odpowiednio zmienionej szerokości ramy.

 

Przystawka do wysiewu nawozów SRN

Rozsiewacz nawozów jest urządzeniem nabudowanym na kultywator KUL. Przeznaczony jest do podawania nawozów mineralnych granulowanych między rzędy sadzonek na grzędzie. Rozsiewanie nawozów wykonane jest zwykle w połączeniu z opieleniem przy użyciu kultywatora wyposażonego w gęsiostópki lub pazurki. W wyniku tak wykonanego zabiegu nawóz zastaje wymieszany z glebą.

Parametry

Wartość

Liczba sekcji roboczych podających nawóz (szt.)

2 + 6

Regulacja odległości między sekcjami (mm)

150 + 600

Pojemność zbiornika (dm3)

ok. 200

Zasilanie

12V do 30A

Prześwit ramy nośnej nad ziemią (mm)

630

Budowa rozsiewacza nawozów

Głównymi zespołami rozsiewacza są:

·         zbiornik

·         mieszadło umieszczone wewnątrz zbiornika

·         przekładnia pasowa napędu mieszadła

·         mechanizmy wysiewające osadzone na wałku

·         przewody doprowadzające nawóz do gleby

·         elementy robocze kultywatora służące do wymieszania nawozu z glebą

·         koło kopiujące połączone z elektronicznym sterownikiem  

·         silnik elektryczny i wentylator nadmuchowy

Siewnik przewidziany jest do wysiewu nawozów granulowanych jednakże w indywidualnych przypadkach może być stosowany również do siewu rzędowego nasion.

Wysiew granulatu standardowo następuje z 6 (lub – po przebudowie kultywatora – z 5) przewodów siewnych, stąd sekcje wałka siewnego odpowiadające wyjściom, które nie są aktualnie wykorzystywane powinny być w całości zaślepione; służą do tego m.in. dodatkowe krążki znajdujące się na wyposażeniu siewnika.

W zależności od wielkości granulatu i pożądanej ilości wysiewanego granulatu na jednostkę powierzchni należy odpowiednio dobrać układ elementów wałka siewnego i zaprogramować jego obroty sterownikiem elektronicznym. Do ustalenia prawidłowej dawki niezbędne jest przeprowadzenie próby kręconej.  Do dobrania elementów wałka pomocne mogą być tabele nasion (na zasadzie porównania wielkości i masy nasion i granulatu) zamieszczone w oryginalnych instrukcjach siewnika.

Przystawka do oprysku herbicydami  OS-H

Opryskiwacz przeznaczony jest do opryskiwania chwastów herbicydami między rzędami sadzonek na grzędzie oraz uliczkach roboczych przy jednoczesnym zabezpieczeniu roślin przed porażeniem herbicydami.

Przystawka do oprysku może być montowana w dwóch wersjach roboczych:

- do oprysku międzyrzędowego,

- do oprysku „doglebowego" (typ PĘDRAK).

Parametry

Wartość

Pojemność zbiornika (dm3)

300

 

Ilość sekcji opryskujących (szt.)       

2 - 6

Zakres regulacji rozstawy rzędów (mm)

150 – 600

Ciśnienie robocze pompy (bar)

0 – 20

Ciśnienie robocze na końcówkach opryskujących (bar)

3 – 15

Wydajność pompy przy ciśnieniu 0 bar – (dm3/min)          

40

Wydajność pompy przy ciśnieniu 17 bar (dm3/min)

30

Nominalne obroty pompy (obr/min)

540

Maksymalne obroty pompy (obr/min)

800

 

Przystawka do oprysku głowicami wirującymi OS-W

Opryskiwacz przeznaczony jest do opryskiwania chwastów herbicydami między rzędami sadzonek na grzędzie oraz uliczkach roboczych przy jednoczesnym zabezpieczeniu roślin przed porażeniem herbicydami.

Przystawka OS-W dzięki zastosowaniu wirującej głowicy powoduje rozbicie cieczy na krople wielkości 200-300 mikrometrów, zapewnia równomierne pokrycie chwastów preparatem oraz redukuje zużycie cieczy roboczej do ok. 50 – 60 litrów na hektar. Instalacja w tej przystawce jest instalacją bezciśnieniową i w połączeniu z pełnymi osłonkami całkowicie zabezpiecza sadzonki przed oparzeniami.

Parametry

Wartość

Pojemność zbiornika (dm3

80

Ilość sekcji opryskujących (szt.)

2 - 6

Zakres regulacji rozstawy rzędów (mm)

150 – 600

Ciśnienie robocze na końcówkach opryskujących

Grawitacyjne

Nominalne obroty głowicy (obr/min)

3000

Wielkość kropel (μm)

200 – 300

Zasilanie

12V, 8A