Maszyny szkółkarskie Maszyny szkółkarskie

Wyorywacz sadzonek WSA (aktywny)

Wyorywacz typu WSA przeznaczony jest do wyorywania sadzonek na szkółkach leśnych z jednoczesnym wytrząsaniem gleby z systemu korzeniowego. Nóż wyorujący sadzonki jest wymienny i możliwe jest montowanie noży o różnej szerokości roboczej (w zakresie ograniczonym szerokością ramy) do tej samej ramy. Nóż został wyposażony w elementy rusztu wynoszące sadzonki w górę. Ten elementy konstrukcji urządzenia są nieruchome. Między stałymi elementami rusztu zamontowane są elementy rusztu ruchomego, ułatwiającego otrząsanie ziemi z systemu korzeniowego. Ruszt ruchomy napędzany jest silnikiem hydraulicznym poprzez mechanizm korbowo – mimośrodowy.

W pracy zbiorowej pt. „Szkółkarstwo leśne od A do Z” napisanej pod redakcją Wojciecha Wesołego i Marii Hauke napisano: „Intensywność wytrząsania gleby można zwiększyć poprzez podwyższenie częstotliwości drgań rusztu wytrząsającego oraz zwiększenie kąta pochylenia rusztu w stosunku do powierzchni ziemi. Zależnie od rodzaju gleby oraz wielkości sadzonek można stosować ruszty o różnych gęstościach. Do gleb lekkich i małych sadzonek zaleca się ruszty zagęszczone, gdzie odległość między prętami wytrząsającymi wynosi 70 mm. W innych wypadkach można stosować ruszty standardowe – 105 mm oraz rozrzedzone – 140 mm – przeznaczone na gleby ciężkie.” (Wydawnictwo: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2008 r.)

Dla zachowania równomiernej głębokości pracy noża urządzenie wyposażone zostało w zespół kół podporowych o regulowanym położeniu.

 

Od 2019 roku wprowadzamy do oferty na życzenie klienta różne konfiguracje wyorywaczy WSA:

- Napęd hydrauliczny,

- Napęd mechaniczny (WOM),

- 3 szerokości robocze: 110mm, 1260mm, 1460mm,

- Różnej szerokości rozstaw prętów na ruszcie roboczym: 70mm, 105mm, 140mm

 

 

Pobierz kartę z katalogu

Wykonana rama nośna wyorywacza umożliwia montowanie noży i rusztu wytrząsającego o różnych szerokościach. Orientacyjnie osiągane wówczas parametry przedstawiają się następująco:

Wykonanie opcjonalne:

Wyszczególnienie

Wielkość charakteryzująca grzędę

 
1100
1300
1500
 
Szerokość robocza wyorywacza
1102
1311
1522
mm
Szerokość gabarytowa
1700
1900
2100
mm
Masa wyorywacza
480
510
540
kg