Pozyskanie, zrywka, wywóz Pozyskanie, zrywka, wywóz

ŻURAW LEŚNY OTL 40T

Żuraw leśny OTL 40T przeznaczony jest do prac technologicznych na terenach leśnych przy załadunku i rozładunku drewna na pojazdy zrywkowe lub transportowe.

Pobierz kartę z katalogu

Żuraw przystosowany jest do:

- montażu na płycie montażowej żurawia lub stóp podporowych zwiększających stabilność zestawu podczas pracy,

- współpracy z ciągnikami rolniczym wyposażonymi w złącze hydrauliki zewnętrznej lub inny zewnętrzny układ zasilania hydraulicznego o odpowiednich parametrach.

Żuraw OTL 40T montowany powinien być na przyczepach o ładowności min. 3 000 kg. Konstrukcja takiej przyczepy powinna zabezpieczać odpowiednią wytrzymałość oraz w połączeniu z podporami stabilizującymi – powinna zapewniać wymaganą stabilność zestawu w czasie pracy. Żuraw przeznaczony jest do wykonywania prac technologicznych na obszarach leśnych (lub rolniczych). Z tego względu jego wyposażenie podstawowe stanowi chwytak do drewna.

Żuraw nie może być przeznaczony do zwykłych prac przeładunkowych, stąd istnieje absolutny zakaz montowania haka zaczepowego na końcu ramienia.

Parametry techniczne

DANE TECHNICZNE
OTL 40T
Moment udźwigu:
 
- brutto
20,4 kNm
- netto
16,8 kNm
Zasięg poziomy:
 
- podstawowy
3,95 m
- maksymalny
4,75 m

- z hydraulicznym wysięgnikiem

4,75 m
Udźwig
 
- w promieniu 2,0 m bez chwytaka
600 kg
- w promieniu 3,0 m bez chwytaka
490 kg

Moment obrotu ramienia

8,0 kNm

Kąt obrotu ramienia

380°

Moment obrotowy rotatora

780 Nm

Kąt obrotowy rotatora

ciągły
Chwytak:
 
- powierzchnia
0,12 m²
- szerokość szczęk
198 / 232 mm

- max. szerokość chwytaka

858 mm

- min. średnica drewna

Ø 35 mm

Ciężar chwytaka razem z elementem łączącym

85 kg

Ciężar całkowity (z chwytakiem i łącznikami oraz elementami stabilizującymi)

630 kg

Ustawione ciśnienie pracy

170 bar / 17,0 MPa

Zalecany przepływ oleju w pompie

20-40 L/min