Przygotowanie gleby Przygotowanie gleby

Sadzarka leśna GNKp (Forest transplanter)

Sadzarka leśna GNKp zostałą stworzona do wykonywania nasadzeń głównie na terenach porolnych, jednakże jej konstrukcja przeszła następnie modyfikacje, które umożliwiają sadzenie również na powierzchniach pozrębowych o niedużym zapniaczeniu.

Pobierz kartę z katalogu

Wyposażenie sadzarki leśnej w kroje przednie ma na celu zabezpieczenie konstrukcji sadzarki leśnej (głównie płużka) przed nadmiernymi przeciążeniami, a ukształtowanie płużka gwarantuje wykonanie poprawnej bruzdy, w którą sadzonki podawane są przy pomocy gumowych tarczy. Konstrukcja sadzarki leśnej sprawia, że jest ona przeznaczona głównie do sadzenia sadzonek drzew liściastych, jednakże przy odpowiedniej staranności wykonywanych prac również może być wykonywane sadzenie sadzonek drzew iglastych.

Z uwagi na sposób przeniesienia napędu na tarcze sadzące, sadzarki leśnej GNKp należy eksploatować na powierzchniach po awansowym przygotowaniu gleby (orka na jesień, sadzenie na wiosnę)

Sadzarka leśna GNKp jest konstrukcją stalową, której rama wykonana z materiałów hutniczych przystosowana jest do zawieszenia trójpunktowego (TUZ) kat.2. ciągników.

Do ramy podłączony jest przegubowo korpus sadzarki, który po wyjęciu blokady może wykonywać ruchy skrętne w płaszczyźnie poziomej w zakresie ±2° względem kozła.

Na korpusie sadzarki umocowane są m.in. siedziska obsługi sadzarki - wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa oraz regulowane podnóżki.

Na stałe do ramy sadzarki umocowany jest płużek wraz z łożyskowanym  krojem tarczowym wraz z kołami, przekładnią łańcuchową. Natomiast na zasadzie wahaczy wleczonych łożyskowanych na tulejach ślizgowych zawieszone są: rama tarczy sadzącej i zespół kół dociskających i tarcza sadząca.

Do poprawnego ustawienia tarczy sadzącej służy regulator tarczy i zespół rolek. Do ułożenia sadzonek w skrzynkach służą podstawy, natomiast osłonę przed wpływem warunków  atmosferycznych stanowi daszek.

            Do stabilnego oparcia sadzarki leśnej na podłożu w czasie przerwy w eksploatacji (np. zimą) służą podpory.

Sadzarka leśna GNKp jest biernym urządzeniem do prac leśnych. Napęd tarczy sadzącej odbywa się dzięki postępowemu ruchowi  ciągnika, na którym zawieszona jest sadzarka opuszczona do położenia roboczego. Wówczas koło kroju tarczowego wyposażone w stalowe łopatki tocząc się po ziemi przekazuje napęd poprzez przekładnię łańcuchową na wał pośredni, a ten z kolei na tarczę sadzącą. Ustawienie regulatora tarczy  i zespołu rolek gwarantuje obsłudze swobodne umieszczanie sadzonek między tarczami gumowymi oraz poprawne ich przemieszanie aż do bruzdy wyoranej przez płużek , a następnie zluzowanie sadzonek w momencie ich dociskania przez stalowe koła dociskające tak aby nie następowało pochylanie sadzonek.

Parametry

Wielkość

Długość

 2350 mm

Szerokość robocza/transportowa

 2150/1700 mm

Wysokość z/bez daszka

 2230/1800 mm

Masa (bez skrzynek z sadzonkami)

 850 kg

Średnica tarczy sadzącej

 1200 mm

Ilość rzędów

 1

Głębokość sadzenia

 do 250 mm

Obsługa  sadzarki

 2 lub 1 os. + operator ciągnika

Ciągnik współpracujący

 min 53 kW (70 KM)

Prędkość robocza

 1000 – 3000 m/h

Średnia wydajność

 ok. 1000 szt. sadzonek/h

 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów.