Przygotowanie i konserwacja dróg Przygotowanie i konserwacja dróg

WAŁ WIBRACYJNY WBR

Konieczność ciągłych remontów i konserwacji dróg leśnych wymusza wprowadzenie mechanizacji tych prac z użyciem sprzętu o znacznej masie. Od kilku lat w ofercie OTL Jarocin dostępne są równiarki i rozdrabniacze. Uzupełnieniem naszej oferty jest Wał WBR do bieżącego utrzymania i remontu dróg gruntowych z elementami wymuszającymi wibracje.

Konieczność ciągłych remontów i konserwacji dróg leśnych wymusza wprowadzenie mechanizacji tych prac z użyciem sprzętu o znacznej masie. Od kilku lat w ofercie OTL Jarocin dostępne są równiarki i rozdrabniacze. Uzupełnieniem naszej oferty jest Wał WBR do bieżącego utrzymania i remontu dróg gruntowych z elementami wymuszającymi wibracje.

Pobierz kartę z katalogu

Wał WBR przeznaczony jest do zagęszczenia wyrównanej, luźnej powierzchni w trakcie remontu i konserwacji dróg gruntowych. Zastosowanie walca pozwala na znaczne przyspieszenie oraz polepszenie jakości prac remontowych drogi. Proces zagęszczania powinien być technologicznie poprzedzony wyrównaniem nierówności drogi przy użyciu równiarki (np. V3-220 lub V4-240). Drogi gruntowe porośnięte darniną oraz wcześniej utwardzane miejscowo np. gruzem budowlanym lub odpadami asfaltowymi należy przed równaniem i zagęszczaniempoddać procesowi rozdrobnienia.

Podstawowe atuty tego urządzenia to możliwość współpracy z ciągnikami rolniczymi o mocy min 120 KM.

Urządzenie posiada własny zamknięty układ hydrauliczny, w którym przepływ oleju hydraulicznego jest regulowana elektronicznie, proporcjonalnie do obrotów PTO, tak aby obroty wibratory mieściły się w przedziale 25 do 32 Hz (nominalnie 30 Hz). Nominalne ciśnienie w układzie hydraulicznym wynosi ok. 220 do 260 bar, w momencie rozruchu, gdy układ nie jest rozgrzany ciśnienie może wzrosnąć do 350 bar. Zakres obrotów wibratora oraz masa wału pozwalają na dobranie odpowiednich parametrów do pracy na gruntach piaszczystych, lekko gliniastych oraz z pewną zawartością tłucznia. Zbyt duża zawartość iłów w glebie utrudnia a nawet uniemożliwia odpowiednie zagęszczenie podłoża, które w normalnych warunkach odbywa się na głębokości od 25 do 50 cm. Używając wału z włączoną wibracją nie da się zagęścić wierzchniej warstwy podłoża, warstwa ta zostaje rozluźniona. W celu zagęszczenia wierzchniej warstwy należy wykonać kilkukrotnego przejazdu wałem bez załączania wibracji.

Regulacja częstotliwości dokonywana jest automatycznie przez sterownik urządzenia, który odczytuje zarówno obroty WOM oraz wibratora i wysterowuje proporcjonalnie regulator pompy. Parametry pracy maszyny, tj. obroty, temperatura oleju, ciśnienie oleju, praca wentylatora chłodnicy – wyświetlane są na panelu dostarczonym wraz z urządzeniem.

                Wały wyposażone są we własny układ hydrauliczny, w którym pompa napędzana jest z WOM ciągnika, optymalne obroty WOM to 750 obr/min.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry

Wartości

długość

3370 mm

szerokość

2220 mm

wysokość

1500 mm

masa

5000kg

obsługa

1 osoba

moc ciągnika

Min 120 KM

obroty WOM ciągnika

1000 obr/min

Napęd

Własna hydraulika

Częstotliwość

30 Hz

Amplituda

1,1 mm

prędkość robocza

średnio ok. 0,6 km/h

głębokość zagęszczania

Od 25 do 50 cm (w zależności od rodzaju podłoża)