Wyposażenie hakowe Wyposażenie hakowe

PODWOZIE HAKOWE

Nadwozie kłonicowe do podwozia hakowego PH, przeznaczone jest do przewozu drewna krótkiego 1,1 – 2,1 m z miejsca pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia na odpowiednio przygotowanych platformach kłonicowych do dróg leśnych w celu dalszego transportu

 • Uniwersalność zastosowania
 • Wymienne nadwozia do przewozu: drewna, zrębków, sadzonek, materiałów sypkich, maszyn i urządzeń (platforma) lub kontenerów śmieciowych i ppoż.
 • Ładowność – 12 ton
 • Mechanizm wywrotu do opróżniania i załadunku/wyładunku kontenerów
 • Homologowana
 • Posiada pneumatyczny układ hamulcowy

Elementy wyposażenia:

 • Kontener do zrębków
 • Kontener do sadzonek
 • Kontener do mat. sypkich
 • Kontener kłonicowy 1,2m
 • Kontener kłonicowy 2,4m
 • Kontener do kruszywa
 • Kontener ppoż.
 • Zestaw ZPP
 • Zestaw ZPP (zbiornik z blachy  kwasoodpornej)

Pobierz kartę z katalogu

Przyczepy PH przeznaczone są do wykonywania prac technologicznych na obszarach leśnych (lub innych zamkniętych np. obszary eksploatowane rolniczo), a w szczególności do odbioru drewna krótkiego 1,0 – 2.0 m z miejsca jego pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia go na odpowiednio przygotowanych kontenerach (np. kłonicowych) do dróg leśnych lub do przerobu. Przeładunek drewna z kontenera odbywa się przy użyciu obcego urządzenia przeładunkowego (żurawia hydraulicznego z chwytakiem do drewna).

Przyczepa PH może być również wykorzystana do przewozu i opróżniania kontenerów śmieciowych lub innych kontenerów technologicznych przystosowanych do przewożenia środkiem transportu wyposażonym w urządzenie hakowe np. kontenery do materiałów sypkich, zrębków energetycznych, sadzonek drzew itp. lub innych indywidualnie uzgodnionych.

Przyczepa PH przystosowana jest do współpracy z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w:
-          dolny zaczep transportowy (do przyczep 1-osiowych )
-          złącza hydrauliczne – napęd siłowników na przyczepie,
-          złącze pneumatyczne – hamulcowe
-          złącze elektryczne - oświetleniowe.
 
 
L.p.
 
Wyszczególnienie
Jedn. miary
PH-12
PH-10
PH-8
1.  
ładowność (max)
kg

12 000

10 000
8 000
2.  
Max masa pojazdu (z ładunkiem i pełnym wyposażeniem)
kg
16 540
14 270
11 650
3.  
masa przyczepy (podwozia)
kg
3 240
2 970
2 350
4.  
masa przyczepy (z kontenerem 1300 kg)
kg
5 840
5 570
3 650
5.  
nacisk na zaczep: 
- dla samej przyczepy
- dla przyczepy pustej (z kontenerem)
- dla przyczepy z pełnym ładunkiem
daN
 
793
1218
2966
 
727
1151
2573
 
575
787
2095
6.  
wymiary gabarytowe przyczepy – podwozia:
długość
szerokość
wysokość: bez kontenera
mm
 
 
 
6000
 
2466
 
2315
 
 
 
6000
 
2466
 
2315
 
 
 
6000
 
2466
 
2315
7.  
ogumienie
 
500/60-22,5
lub
520/50-17
500/60-22,5
lub
520/50-17
lub
500/50-17
 
520/50-17
lub
500/50-17
8.  
ciśnienie w ogumieniu
MPa
0,36÷0,24
0,36÷0,24
0,36÷0,24
9.  
ilość kół jezdnych
szt.
4
4
4
10.  
układ jezdny
 
TANDEM
TANDEM
TANDEM
11.  
rozstaw kół jezdnych
mm
1240
1240
1240
12.  
hamulec
 
pneumat.
dwuprzew.
lub
jednoprzew
pneumat.
dwuprzew.
lub
jednoprzew
pneumat.
dwuprzew.
lub
jednoprzew
13.  
instalacja elektryczna
V
12
12
12
14.  
prędkość transportowa max.
km/godz.
30
30
30
15.  
ciągnik współpracujący
- nacisk na dolny zaczep transp.
- moc
 
kN
kW
 
3000
130
 
3000
130
 
2100
90
16.  
wymagane ciśnienie inst. hydraulicznej
MPa
min 16
min 16
min 16
17.  
olej w inst. hydraulicznej
 
HIPOL 6
HIPOL 6
HIPOL 6
 
 

Przyczepa PH dzięki swej konstrukcji jednoosiowego układu jezdnego oraz bardzo funkcjonalnej budowie stanowi uniwersalny środek do wykonywania czynności technologicznych na obszarach leśnych (lub innych zamkniętych np. obszary eksploatowane rolniczo). W szczególności przyczepa przewidziana jest do odbioru drewna krótkiego 1,0 – 2.0 m z miejsca jego pozyskania na obszarach leśnych (po załadowaniu na kontenery transportowe) i jego przemieszczenia na niewielką odległość (najbliższa utwardzona droga leśna) w celu przeładunku na inne środki transportu. Przyczepa PH może służyć również np. do przewozu i opróżniania kontenerów śmieciowych lub innych kontenerów technologicznych przystosowanych w sposób specjalny do współpracy z przyczepą.

Jednoosiowy układ jezdny przyczepy znacznie poprawia warunki trakcyjne układu ciągnik - przyczepa, a niskociśnieniowe ogumienie typu rolniczego, w połączeniu z układem kół "tandem", zapewnia właściwe i dobre warunki jazdy w terenie i po drogach leśnych.

Z uwagi na stateczność poprzeczną przejazdy przyczepą mogą odbywać się tylko w terenie równinnym i falistym o nachyleniu terenu do 20 %.

Zamontowany na przyczepie układ hydrauliczny, napędzany z układu hydraulicznego ciągnika, umożliwia za- i wyładunek specjalizowanych kontenerów technologicznych (lub kontenerów) w dowolnym miejscu niezależnie od urządzeń zewnętrznych pod warunkiem, że pochylenie poprzeczne w miejscu pracy nie przekracza 50.

Nadwozie kłonicowe do podwozia hakowego PH, przeznaczone jest do przewozu drewna krótkiego 1,1 – 2,1 m z miejsca pozyskania na obszarach leśnych i przemieszczenia na odpowiednio przygotowanych platformach kłonicowych do dróg leśnych w celu dalszego transportu. Załadunek i wyładunek zestawu może być realizowany za pomocą żurawia zawieszanego na układzie trójpunktowym ciągnika.
 
Kontener kłonicowy (do transportu drewna)
1)      masa kontenera                                                                                 1 300 kg
2)      ładowność max                                                                                 11 mp ( ~7 000 kg)
3)      wymiary gabarytowe
·         długość                                                                                 4872 mm
·         szerokość                                                                              2500 mm
·         wysokość                                                                              1800 mm
4)      wymiary gabarytowe przyczepy z kontenerem        
·         długość                                                                                 7000 mm
·         szerokość                                                                              2500 mm
·         wysokość: przejazdowa                                                        2720 mm
-        w czasie rozładunku (max.)                                                  4350 mm
 

Zbiornik p.poż. (ZPP) na podwozie hakowe przeznaczony jest do zmagazynowania i dostarczenia wody oraz specjalistycznego sprzętu na obszary leśne w okresie zagrożenia pożarowego do wspomagania prowadzonej akcji gaśniczej.

Zestaw taki wyposażony jest w przyłącza pozwalające na jego napełnianie i opróżnianie przy użyciu sprzętu stanowiącego jego wyposażenie. Całość zamontowana jest na platformie pozwalającej na transport podwoziem hakowym.

 

W skład zestawu ZPP wchodzą:

a)
zbiornik stalowy o poj. ok. 5000 l
b)
motopompa pożarnicza M 8/8; TOHATSU model VC72AS
c)
zestaw ssawny
d)
moduł motopompy wysokociśnieniowej o wydajności ok. 50 l/min z zestawem do podawania środka pianotwórczego; Fireco model 5040B
e)
6 odcinków węża 52
f)
2 prądownice Turbo 52
g)
zestaw przełączników
h)
2 łopaty (kute)
i)
2 tłumice
j)
1 siekiera 2,2 kg
k)
2 hydronetki
l)
kanister o pojemności 20 l
m)
pompa pływająca do napełniania zbiornika; NIAGARA 1
n)
pilarka do drewna; Stihl MS 341
o)
zabudowa wyposażenia
p)
rama nośna platformy
 
 
 

 

Kontener p.poż. (KPP) na zestaw hakowy przeznaczony jest do zmagazynowania i dostarczenia wody na obszary leśne w okresie zagrożenia pożarowego do wspomagania prowadzonej akcji gaśniczej. Zestaw taki wyposażony jest w przyłącza pozwalające na jego napełnianie i opróżnianie przy użyciu sprzętu stanowiącego jego wyposażenie. Całość zamontowana jest na platformie pozwalającej na transport podwoziem hakowym.

 

Kontener KPP

Objetość zbiornika
zbiornik stalowy o poj. ok. 7000 l
Długość całkowita
4400 mm
Szerokość
2400 mm
Wysokość
1300 mm
Masa własna
2000 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontener skrzyniowy (do transportu żwiru)
1)      masa kontenera                                                                                 1 300 kg
2)      ładowność max                                                                                 6 mp ( ~10 000 kg)
3)      wymiary gabarytowe
·         długość                                                                                 4807 mm
·         szerokość                                                                              1887 mm
·         wysokość                                                                              1590 mm
4)      wymiary gabarytowe przyczepy z kontenerem        
·         długość                                                                                 7000 mm
·         szerokość                                                                              2466 mm
·         wysokość: przejazdowa                                                        2516 mm
-        w czasie rozładunku (max.)                                                    4250 mm
 
Dane techniczne
KZ
Długość
4700 mm
Szerokość
2200 mm
Wysokość
2000 mm
Przestrzeń ładunkowa
16 mp
Masa
1400 kg
 
 
 
 
 
 
 
Kontener osiatkowany (do transportu sadzonek)
1)      masa kontenera                                                                                 1 300 kg
2)      ładowność max                                                                                 18 mp ( ~7 000 kg)
3)      wymiary gabarytowe
·         długość                                                                                 4720 mm
·         szerokość                                                                              2535 mm
·         wysokość                                                                              2120 mm
4)      wymiary gabarytowe przyczepy z kontenerem        
·         długość                                                                                 6900 mm
·         szerokość                                                                              2535 mm
·         wysokość: przejazdowa                                                        3036 mm
-        w czasie rozładunku (max.)                                                   4350 mm
 
Kontener „śmieciowy" (do transportu odpadów bytowych)
1)      masa kontenera                                                                                 1 300 kg
2)      ładowność max                                                                                 6,5 mp ( ~3 000 kg)
3)      wymiary gabarytowe
·         długość                                                                                 3600 mm
·         szerokość                                                                              1740 mm
·         wysokość                                                                              1630 mm
4)      wymiary gabarytowe przyczepy z kontenerem        
·         długość                                                                                 6000 mm
·         szerokość                                                                              2466 mm
·         wysokość: przejazdowa                                                        2545 mm
-        w czasie rozładunku (max.)                                                   4350 mm