Wyposażenie parkingowe Wyposażenie parkingowe

Obudowa toalet I MA10/D i II MA10/M

Obudowa toalet jest urządzeniem, które ma za zadanie odgradzać toalety od otoczenia. Ma to zastosowanie zarówno estetyczne jak i praktyczne, gdyż chroni przed uszkodzeniami przez pojazdy poruszające się po parkingu. Obudowa składa się z czterech części o konstrukcji metalowej, na której umieszczona jest żaluzja drewniana. Wewnątrz obudowy znajduje się miejsce na dwie toalety (jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).

Zgodnie z punktem 2.4.2 załącznika Program „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2015" do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lutego 2015, „Standard urządzeń może być stosowany wyłącznie przez jednostki organizacyjne LP na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP. Nie przewiduje się sprzedaży zestandaryzowanych urządzeń podmiotom spoza LP".
 

UWAGA: na komplet Obudowy toalet MA10 składają się 4 oddzielne moduły

- 2 duże – Obudowa toalet I MA10/D oraz 2 małe – Obudowa toalet II MA10/M

 

 

Obudowa toalet I MA10/D - wymiary:

Wysokość

2,85 m

Długość

3,18 m

 

Obudowa toalet II MA10/M - wymiary:

Wysokość

2,85 m

Długość

1,95 m