Przygotowanie i konserwacja dróg Przygotowanie i konserwacja dróg

Platforma do przewozu walca PT-WBR

Podwożenie wału WBR na platformie ma na celu przyspieszenie jego przemieszczania w rejonie prowadzonych prac oraz uniknięcie uszkodzeń w drogach utwardzonych w miejscach gdzie występuje konieczność pokonania takich odcinków (w tym również na utwardzonych placach manewrowych jednostek LP).

Platformy PT-wbr przeznaczone są podwozu na dłuższych odległościach wałów WBR do wykonywania prac technologicznych przy remontach i budowie dróg gruntowych na obszarach leśnych. Podwożenie wału WBR może odbywać się po drogach gruntowych (w ramach obszarów leśnych) oraz sporadycznie – z zachowaniem szczególnej ostrożności – po drogach publicznych. Ograniczony prześwit pod ramą platformy ogranicza możliwości pokonywania nierówności poprzecznych i wzdłużnych na trasie przejazdu.

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Platforma PT-wbr przystosowana jest do współpracy z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w:

- dolny zaczep transportowy (do platform 1-osiowych) lub tylny TUZ kat. 2,

- złącza hydrauliczne – napęd siłowników na platformie,

- złącze elektryczne – oświetleniowo-sygnalizacyjne.

- złącza pneumatyczne – hamulcowe; układ dwuprzewodowy

Masa platformy (podwozia)

1 155 kg

Ładunek max. – wał WBR

5500 kg

Długość

4 355 mm

Szerokość

ze światłami obrysowymi

2 300 mm

2 330 mm

Wysokość

1 390 mm

Prześwit pod tylną częścią ramy

280 mm

Ilość kół jezdnych

4

Ogumienie

200/40-14,5

Instalacja elektryczna

12 V

Prędkość przejazdowa max.

20 km/h

Minimalna moc ciągnika

70 kW (95 KM)

Wymagane ciśnienie w instalacji hydraulicznej

Min. 16 MPa